ЕСКО България

За нас

ЕСКО България предлага решения за подобряване на енергийната ефективност на малки и средни предприятия, големи индустриални производители и публичен сектор.

Компанията предлага комплексни услуги – от анализ и консултация за енергиен мениджмънт до цялостно управление на внедряване на решението, вкл. възможност за следгаранционна поддръжка за целия живот на оборудването.

Компанията е собстваеност на Синтетика АД от месец  май 2022.

Нашата мисия.

Да създаваме стойност и устойчиво развитие чрез ефективност в използването на енергия.

Управление на качеството:

Дружеството има въведени системи за управление в областта на Проучване, консултиране, проектиране, финансиране и изграждане на енергийни обекти, изпълнение на договори с гарантиран резултат – ЕСКО договори. Комплексни строително-монтажни и ремонтни дейности за сградно строителство и прилежащата инфраструктура. Доставка и търговия със строителни материали и оборудване.

Сертифицирано от TUV NORD както следва:

  • по БДС EN ISO 9001 : 2015
  • по БДС EN ISO 14001 : 2015
  • по BS OHSAS 18001 : 2007

ЕСКО България е вписан в Централния професионален регистър на строителя

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

  • строежи от трета до пета категория

II ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура

  • строежи от трета до пета категория

III ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи

Ръководство и управление

„ЕСКО България“ ЕООД има едностепенна система на управление.
Ростислав  Йорданов – Управител
Тодор Тодоров – Управител
Иван Проданов – Управител

'
'