ЕСКО България
energypr
ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ

Какво предлагаме

Цялостно изграждане на обекти за:

  • Присъединяване към електроразпределителните и електропреносната мрежа на нови обекти;
  • Увеличаване на предоставената електрическа мощност на съществуващи обекти;
  • Реконструкция на съществуващи електрически уредби;
  • Изграждане и подмяна на осветителни инсталации;
  • Изграждане на комплектни кондензаторни уредби.

Контакт с експерт

за повече информация и изготвяне на индивидуална оферта

'
'