ЕСКО България
Ефективни енергийни решения
ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ

Какво предлагаме

  • Мониторинг и контрол
  • Електрически двигатели
  • Инвертори
  • Компресорни станции
  • Помпени станции
  • Когенерация

Какви са ползите

  • Намаляване на разходите за електроенергия средно с 40 %
  • Възможност за мониторинг и контрол в реално време
  • Повишаване експлоатационния живот на оборудването
  • Редуциране използване на първични енергоизточници

Финансиране

Контакт с експерт

за повече информация и изготвяне на индивидуална оферта

'
'