ЕСКО България

Услуги

ЧЕЗ ЕСКО България предлага индивидуални решения, съобразени с конкретните нужди на клиентите си в следните основни направления:

  • Осветление (сградно, улично, парково, системи за осветление в производствени помещения)
  • Отопление, вентилация и климатизация (сградни и индустриални инсталации)
  • Когенерации и системи за оползотворяване на отпадна топлина
  • Индустриални системи (системи за мониторинг и контрол, електрически двигатели, инвертори, компресорни станции, помпени станции)
  • ВЕИ (фотоволтаични системи, соларни системи)
Ефективни енергийни решения
ИНДУСТРИАЛНИ
СИСТЕМИ
Ефективни енергийни решения
ОСВЕТЛЕНИЕ
Ефективни енергийни решения
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ
Ефективни енергийни решения
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
'
'