ЕСКО България
Ефективни енергийни решения
ОСВЕТЛЕНИЕ

Какво предлагаме

  • Сградно – търговски и административни обекти
  • Производствено
  • Улично
  • Парково

Какви са ползите

  • Намаляване на консумация на електроенергия с до 60%
  • До 5 пъти по-дълъг живот на оборудването
  • Намаляване на разходите по поддръжка и експлоатация
  • Подобряване на зрителния комфорт
  • Дизайн, съобразен с индивидуалните нужди на клиента

Финансиране

Контакт с експерт

за повече информация и изготвяне на индивидуална оферта

'
'