ЕСКО България
Увеличаване на предоставена мощност СрН, „Кемет Електроникс България“ ЕАД

Управление на инженерингови дейности на проект за Увеличаване на предоставената мощност и изграждане на необходимите съоръжения –  БКТП 1Х1600КVA, кабелна линия СН и др. в Цех за кондензатори и техните елементи, в гр. Кюстендил.

Дата на въвеждане в експлоатация: септември 2018

'
'