ЕСКО България
Изграждане на фотововолтаична централа в Солид-55“ ООД, гр. Елин Пелин

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа с инсталирана мощност 69,575 kWp, монтирана на покрив, покриваща собствено потртребление на „Солид-55“ ООД, гр. Елин Пелин. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 91 MWh. Дата на въвеждане: юли 2019 г.

'
'