ЕСКО България
Увеличаване на предоставената мощност в съществуващ трафопост и изграждане на АВР на страна ниско напрежение на обект на „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София

Цялостно проектно управление по реализацията на енергийния проект включително: подмяна  на 2бр. съществуващи трансформатори 630 kVA с нови 2 бр. трансформатори 1000 kVA в трафопоста и съответната комутационно-регулираща апаратура, изграждане на автоматично включване на резерва на страна ниско напрежение за обект на „бул био – нцзпб“ еоод, гр. софия
Дата на въвеждане: септември 2019.

'
'