ЕСКО България
Увеличаване на предоставената мощност и смяна на ниво на напрежение на производствена база на „Олинеза Премиум“ ООД, гр. Костинброд

Цялостно проектно управление по реализацията на енергийния проект включително: демонтаж на съществуващ трансформатор 630 kVA, доставка и монтаж на трансформатор 800 kVA, доставка и монтаж на МКЗРУ 20kV, оборудване на килия „Мерене“ за производствена база на „Олинеза Премиум“ ООД, гр. Костинброд              
Дата на въвеждане: юли 2019 г.

'
'