ЕСКО България
Изграждане на Фотоволтаична централа с мощност 30 kWp за „Селект дистилъри“ АД, гр. София

Проектен Мениджмънт с обхват Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична централа с мощност 30 kWp, монтирана върху покрива на съществуваща сграда за „Селект дистилъри“.         
Дата на въвеждане: юли 2018 г.

'
'