ЕСКО България
Увеличаване на предоставената мощност на печатница „Ропринт“ ЕАД, гр. София

Управление на проект за увеличаване на мощността чрез изграждане на нов трафопост и връзка към съществуващия, полагане на кабели СрН, компенсация на реактивна енергия.

Дата на реализиране на проект: август 2019 г.

'
'