ЕСКО България
Фотоволтаична централа с отдаване на енергия в електроразпределителната мрежа с инсталирана мощност 30 kWp в ж.к. “Складова зона”, гр. Враца

Проектен Мениджмънт на проект, представляващ:

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатацияна на Фотоволтаична централа с отдаване на енергия в електроразпределителната мрежа с инсталирана мощност 29,96 kWp, монтирана върху покривна конструкция на сграда находящя се вж.к. “Складова зона”, Враца

Дата на въвеждане: юли 2019

'
'