ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 412 kWp за „Си енд Си Текстайлс” ООД, гр. Хасково

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа с инсталирана мощност 412,34 kWp, монтирана на покрив, покриваща собствено потребление на фабрика за текстилни изделия.

Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 500 MWh.

Дата на въвеждане: ноември 2020

'
'