ЕСКО България
Подмяна на осветление на обект на „ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД

Доставка и подмяна на съществуващите осветители с енергийно ефективни LED осветителни тела за сървърна база (дата център) „Витоша“.

Прогнозни годишни спестявания – 9 MWh.
Дата на въвеждане: август 2019 г.

'
'