ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 248 kWp за „ЗММ Стомана“ АД, гр. Силистра

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 247,9 kWp, монтирана на покрив на сграда на „ЗММ Стомана“ в гр. Силистра.

Дата на въвеждане: септември 2020

'
'