ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 29,93 kWp за „Монтажи и Ко“ ЕООД, гр.Пирдоп

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа за отдаване на произведената енергия в електроразпределителната мрежа с инсталирана мощност 29,93 kWp, монтирана на покрив на сграда на „Монтажи Ко“ в гр. Пирдоп.

Дата на въвеждане: април 2020

'
'