ЕСКО България
Оптимизация на уредби за компенсация на реактивна енергия на обекти на „Си енд Си Текстайлс” ООД

Цялостно Администриране на проекти с обхват:

  • подмяна на контролер и профилактика и ремонт на съществуваща кондензаторна компенсираща уредба (ККУ)
  • проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Kомплектна Кондензаторна Уредба 60 Kvar за външен монтаж към трансформаторен пост и Шунт реактор към трансформаторен пост 2500 KVA.

Дата на въвеждане: октомври 2019

'
'