ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 415 kWp за “Пиринпласт” АД, гр. Гоце Делчев

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 414,69 kWp, монтирана на покрив на съществуваща сграда на „Пиринпласт“ в промишлена зона на гр. Гоце Делчев

Дата на въвеждане: март 2020

'
'