ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 159 kWp за “Нидекс” ООД, с. Копривлен

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 158,70 kWp, монтирана на покрив на сграда на „Нидекс“ в с. Копривлен, общ. Хаджидимово.

Дата на въвеждане: март 2020

'
'