ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 22 kWp за „Солид-55“ ООД, гр. София

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа с инсталирана мощност 22,44 kWp, монтирана на покрив, покриваща собствено потребление на офис сграда на „Солид-55“ ООД, гр. София.

Дата на въвеждане: май 2020

 

 

'
'