ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 150 kWp за „Метал Груп Индъстри” ЕООД

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 150,1 kWp, монтирана на покрив на сграда на „Метал Груп Индъстри“ в гр. Сандански.

Дата на въвеждане: август 2020

'
'