ЕСКО България
Присъединяване към електрическата мрежа СрН на производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения на „Мелексис България“ ЕООД в гр. София

Цялостно управление на проект, включващ: проектиране и съгласуване на проект за външно електрозахранване, строително-монтажни работи, извършване на пусково-настроечни работи и провеждане на 72 часови проби, подписване на Протокол образец 15 (Акт 15) на външно електрозахранване до възлова станция на потребителя.

Дата на въвеждане: февруари 2021

'
'