ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 151 kWp за „Бизнес Логистичен Център София“ АД

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 151,2 kWp, монтирана на покрив на сграда на „Бизнес Логистичен Център София“ в гр. София.

Дата на въвеждане: юни 2020 г.

'
'