Новини

Аурубис и ЧЕЗ ЕСКО изграждат 10 MW фотоволтаична централа

„Аурубис България“ АД и „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД сключиха договор за изграждане на 10 МВт фотоволтаична централа на площадка в медодобивния завод на „Аурубис“ в Средногорието.
С 20 200 панела на терен от 104 декара, централата ще бъде най-голямата инсталация за собствени нужди в България

„Аурубис България“ АД  е първият потребител, регистриран на свободен пазар на електрическа енергия от септември 2014 г. и е настоящ клиент на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. С новия проект, медодобивната компания става първият индустриален консуматор в страната, който ще осъществи зелена инвестиция от такъв мащаб.

Проектът, който ще бъде реализиран от „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД, включва монтаж на 20 200 фотоволтаични панела на терен, разположен върху „Синята лагуна“ – рекултивирано депо за отпадни води от дейността на „Медодобивен комбинат – Пирдоп“ в миналото. Изборът на място се оценява като подходящ за осъществяване на устойчив проект в полза на природата, бизнеса и обществото. Очаква се централата да бъде въведена в експлоатация до 18 месеца от подписването на договора.

С изграждането на новата мощност „Аурубис България“ ще оптимизира външното потребление на електроенергия с около 11 700 МВтч на година, като за период от 15 години общото производство ще възлезе на близо 170 000 МВтч. Централата ще покрива средно 2.5% от консумацията на електроенергия на завода, като в дневните пикови часове тази стойност ще достига до 20%.

 „Този проект е част от дългосрочната инвестиционна програма на компанията и е в изпълнение на политиката ни за устойчиво развитие и преход към зелена икономика. Нашата стратегия е до 2030 г. да произвеждаме 20% от необходимата ни електроенергия от собствени възобновяеми източници“,  каза Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“.

 „Решението на „Аурубис“ означава едновременно отговорност към клиента и към околната среда. Това е добър пример за постигане на единство между опазването на природата и реализация на проекти, свързани с енергийната ефективност. Благодарим на „Аурубис“, че ни се довериха“, заяви Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

 „Аурубис България“ АД е втората по големина компания в страната и е част от AurubisAG – интегрирана международна група за производство на метали и най-голям преработвател на мед в света. „Аурубис“ стопанисва медодобивния завод до Златица и Пирдоп в Средногорието. Компанията е със структуроопределяща роля за икономиката на България.

Повече информация за инвестиционната програма и прилаганата политика за опазване на природната среда от „Аурубис България“ АД, може да намерите на:

https://bulgaria.aurubis.com/bg/otgovornost/opazvane-na-okolnata-sreda/?glossary=568