ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 730 kWp за собствено потребление на „Загорка“ АД

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 730 kWp, монтирана на покрив на съществуваща сграда на „Загорка“ АД в гр. Стара Загора

Дата на въвеждане: септември 2021 г.

'
'