ЕСКО България
Подмяна на осветителни тела с ново LED осветление „Екотехпродукт“ ООД

Подмяна на остарели осветителни тела и въвеждане в експлоатация на 171 бр. нови енергийно ефективни осветителни тела, в офис и складова база „Екотехпродукт“ ООД, находящ се в гр. София.

Дата на реализиране на проект: август 2020 г.

'
'