ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 35 kWp за собствено потребление на „Глория Палас“ ООД

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 34,8 kWp, монтирана на покрив на съществуваща сграда на „Глория Палас“ ООД в гр. София

 

Дата на въвеждане: в процес на реализация

'
'