ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 60 kWp за собствено потребление на „Агродоминатор“ ЕООД

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 60 kWp, монтирана на покрив на съществуваща сграда на „Агродоминатор“ ЕООД в гр. Първомай

 

Дата на въвеждане: в процес на реализация

'
'