ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 101 kWp за собствено потребление на „Болница - Здраве“ ЕАД

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 101,4 kWp, монтирана на покрив на съществуваща сграда на „Специализирана болница за рехабилитация – Здраве“ ЕАД в гр. Банкя

 

Дата на въвеждане: в процес на реализация

'
'