ЕСКО България
Цялостно управление на проект за изграждане на 2 комплектни кондензаторни уредби за компенсация на реактивна енергия на „Аксел Трейд 2009“ ЕООД

Обхват на проекта: доставка, монтаж, окабеляване и въвеждане в експлоатация на 2 бр. комплектни кондензаторни уредби, табла за управление и контролер. Комплектните кондензаторни уредби са свързани към два трансформатора, захранващи производство за пелети находящо се в гр. Самоков.

Дата на реализиране на проект: септември 2020 г.

'
'