ЕСКО България
Подмяна на осветителни тела с ново LED осветление за „Сартен България“ ООД, гр. Лясковец

Обхват на проекта: доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 330 бр. нови осветителни тела за 3 производствени помещения на „Сартен България“ ООД. Новите осветителни тела са монтирани на територията на „Производствени помещения“ гр. Лясковец. Средна осветеност на новите осветителни тела е 314 lux, изпълнената осветителна инсталация е с неутрална цветна температура от 4000 К.

Дата на реализиране на проект: май 2020 г.

'
'