ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 109 kWp за собствено потребление на „Ди Полимерс“ ООД

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 109.20 kWp. За централата ще бъдат използвани 336 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Ди Полимерс“ ООД, с. Грърмен. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 136 MWh.

Дата на реализиране на проект:  ноември 2021 г.

'
'