ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 67 kWp за собствено потребление на „Булгарплод - Враца“ ООД

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 67.50 kWp. За централата ще бъдат използвани 150 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Булгарплод – Враца“ ООД, гр. Враца. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 77 MWh.

Дата на реализиране на проект:  декември 2021 г.

'
'