ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 84 kWp за собствено потребление на „Си Комерсиал 7“ ЕООД, гр. Самоков

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 84.48 kWp. За централата ще бъдат използвани 192 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Си Комерсиал 7“ ЕООД, гр. Самоков.
Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 99 MWh.

Дата на реализиране на проект:  март 2022 г.

'
'