ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 141 kWp за собствено потребление на „Зеолит уотър къмпъни“ ЕООД, гр. Казанлък

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 141.75 kWp. За централата ще бъдат използвани 378 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Зеолит уотър къмпъни“ ЕООД, гр. Казанлък. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 158 MWh.

Дата на реализиране на проект:  май 2022 г.

'
'