ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 164 kWp за собствено потребление и продажба на „ЕОС-ЛД Дистрибюшън“ ООД, гр. София

Демонтаж, приемане и извозване на съществуващи осветителни тела. Монтаж на нови енергийно ефективни осветителни тела и въвеждане в експлоатация в обекти на „Софарма трейдинг“ АД, находящи се в гр. София, с. Граф Игнатиево и гр. Варна.

Дата на реализиране на проект: декември 2021 г.

'
'