ЕСКО България
Цялостно управление на проект за вгражданена нов стълб в eлектропровод 110kV Асамблея-Тинтява за хипермаркет Кауфланд, гр. София

Обхват на проекта: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стоманорешетъчен стълб в електропровод Асамблея-Тинтява, находящ се в район Младост 4, гр. София.

Дата на реализиране на проект:  май 2022 г.

'
'