ЕСКО България
Цялостно управление на проект за изграждане на 2 бр. шунт реактори на „Адванс Бизнес Център“ ЕАД - 2, гр. София

Обхват на проекта: доставка, монтаж, окабеляване и въвеждане в експлоатация на два шунт реактора, 12,5 kVAr и 40 kVAr. Шунт реакторите са свързани към два трансформатора, захранващи сграда Адванс Бизнес Център 2, находяща се в район Младост 4, гр. София.

Дата на реализиране на проект:  ноември 2021 г.

'
'