ЕСКО България
Изграждане на 2 фотоволтаични централи с обща инсталирана мощност 8 800 kWp за „Асарел Енерджи“ ЕООД

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на две наземни фотоволтаични системи с обща инсталирана мощност 8 800 kWp.

За двете централи ще бъдат използвани високоефективни фотоволтаични модули и оборудване на световни лидери в областта на соларната индустрия.
Прогнозно годишно производство на енергия от централата – над 11 000 MWh.

Дата на реализиране на проект:  В процес на реализация

'
'