ЕСКО България
Изграждане на външно електрозахранване за сграда с комплексно обществено обслужване и трафопост на „Лидл България“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрозахранване с трафопост тип БКТП 2х1250kVA, 20/0,4kV за магазин и административна сграда на „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД.

Дата на реализиране на проект: февруари 2023 г.

'
'