ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 350 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на „ЮСК БУЛ“ ЕООД

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична инсталация изградена на покрив на съществуваща сграда на „ЮСК БУЛ“ ЕООД в гр. Божурище с инсталирана мощност 350 kWp. Инсталацията е изградена с 700 бр. фотоволтаични модули с мощност на един модул 500Wp и 4 бр. инвертори.

Дата на въвеждане: м. август 2022 г.

'
'