ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 155.76 kWp за собствено потребление на покрив на „БОНМИКС“ ЕООД

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична инсталация за собствено потребление с мощност 155.76 kWp. За централата са използвани 354 бр., високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на новоизградена сграда за производство на храна за риби на „БОНМИКС“ ЕООД.

Дата на реализиране на проект: февруари 2023 г.

'
'