ЕСКО България
Изграждане на външно електрозахранване и монтаж на БКТП за супермаркет „КАУФЛАНД България“ в гр. София

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрозахранване и монтаж на БКТП 1000 kVA на супермаркет  „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, в гр. София.

Дата на реализиране на проект:  в процес на изпълнение

'
'