ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 89.64 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на „Банка ДСК“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа изградена на покрив на съществуваща сграда на „Банка ДСК“ АД в гр. София с инсталирана мощност  89.64 kWp.

Дата на реализиране на проект:  м. май 2023 г.

'
'