ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 43.68 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на „Йеттел България“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа изградена на покрив на съществуваща сграда на „Йеттел България“ ЕАД в гр. София с инсталирана мощност 43.68 kWp. Централата е изградена с 96 бр. фотоволтаични модули с мощност на един модул 455 Wp и 1 бр. инвертори.

Дата на реализиране на проект: м. септември 2022 г.

'
'