ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 394.2 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на „ЗСК - Стоманобетон“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа изградена на покрив на съществуваща сграда на „ЗСК – Стоманобетон“ АД в гр. София с инсталирана мощност 394.2 kWp. Централата е изградена с 876 бр. фотоволтаични модули с мощност на един модул 450 Wp и 4 бр. инвертори.

Дата на реализиране на проект: м. декември 2022 г.

'
'