ЕСКО България
Реконструкция на трансформаторен пост (БКТП) за хипермаркет на „ЛИДЛ България"

Извършване на всички дейности по реконструкция и въвеждане в експлоатация на бетонен комплектен трансформаторен пост 250 kVA собственост на хипермаркет „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД в гр. Монтана.

Дата на реализиране на проект: м. февруари 2022 г.

'
'