ЕСКО България
Изграждане на външно електрозахранване и монтаж на БКТП на супермаркет на ЛИДЛ България в гр. Ботевград

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на външно електрозахранване и монтаж на БКТП 800 kVA на Супермаркет „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД в гр. Ботевград.

Дата на въвеждане: м. декември 2022 г.

'
'