ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 82 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на "Дарик имоти България"

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа изградена на покрив на съществуваща сграда на „Дарик имоти България“ АД в гр. София с инсталирана мощност 81.9 kWp. Централата е изградена с 180 бр. фотоволтаични модули с мощност на един модул 455 Wp и 1 бр. инвертори.

Дата на въвеждане: м. януари 2022 г.

'
'