ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 499 kWp за собствено потребление и продажба на неизползваната енергия за "Пиринпласт"

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и продажба на неизползваната енергия „излишъци“ с инсталирана мощност 499.20 kWp. За централата ще бъдат използвани 1280 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Пиринпласт“ АД, гр. Гоце Делчев.

Дата на въвеждане: в процес на изпълнение

'
'