ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 504 kWp за собствено потребление и продажба на неизползваната енергия на "Блазер Груп Габрово"

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на наземна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и продажба на неизползваната енергия „излишъци“ с инсталирана мощност 504 kWp. За централата ще бъдат използвани 900 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на наземна площ на „Блазер Груп Габрово“, гр. Габрово.

Дата на въвеждане: м. януари 2024 г.

'
'